………………Wie je bent is oneindig veel belangrijker dan wat je hebt……………… - Redderadvies