Draagkracht ; sometimes in life we just need a hug , geen woorden, geen advies, alleen een knuffel ……….. - Redderadvies